Venskab – Kærlighed – Sandhed

Velkommen
til
Søsterloge nr. 35
35 Puritas
P U R I T A S
Ikke for os selv – men for de andre

Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K
Sidst ændret 20-07-2012